ക്ലോസ്

38- ചെങ്ങന്നുര്‍

നമ്പര്‍ വാര്‍ഡ്‌ പേര് തസ്തിക
1 ആലക്കോട് ശ്രീകുമാരി മധു മെമ്പര്‍
2 അറിയന്നുര്‍ശ്ശേരി സരസ്വതി കെ മെമ്പര്‍
3 അതിമഞ്ചേരി ജയലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍
4 ചെറിയനാട് കെ. കെ. രാധാമ്മ ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍
5 ചെറുമിക്കാട് ടി. എ. ഷാജി മെമ്പര്‍
6 ചെറുവല്ലൂര്‍ പദ്മകുമാരി മെമ്പര്‍
7 ഇടവനകാട്‌ ജോര്‍ജ് വര്‍ഗിസ്സ് ( എബി തോട്ടപുറം) മെമ്പര്‍
8 കടയിക്കാട്‌ ബഹദൂര്ഖാന്‍ മെമ്പര്‍
9 കൊല്ലകടവ് ഗ്രേസി സിമന്‍ മെമ്പര്‍
10 മാമ്പ്ര ഗോപി മെമ്പര്‍
11 മണ്ടപരിയാരം സ്വര്‍ണമ്മ മെമ്പര്‍
12 നജുകാട്‌ മുഹമ്മദ് സാദിഖ്‌ മെമ്പര്‍
13 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌ കെ.
എം. ശ്രീദേവി
മെമ്പര്‍
14 റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍
വാര്‍ഡ്‌
ഒ.ടി. ജയമോഹന്‍ മെമ്പര്‍
15 തുരുത്തിമേല്‍ ദീപ സ്റ്റനറ്റ് മെമ്പര്‍