ക്ലോസ്

ബുദ്ധനൂര്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര്  തസ്തിക
1 ബുദ്ധനൂര്‍ കിഴക്ക് സുനില്‍ കുമാര്‍ പി ആര്‍ മെമ്പര്‍
2 ബുദ്ധനൂര്‍ തെക്ക് അനശ്വര മ്യദുല (മ്യദുല) മെമ്പര്‍
3 ബുദ്ധന്നൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്‍ രാകേന്ദു രാജേഷ് മെമ്പര്‍
4 ഇലഞ്ഞിമേല്‍ പുഷ്പലതാ മധു മെമ്പര്‍
5 ഇനക്കാട് നോര്‍ത്ത് ഗീത മെമ്പര്‍
6 ഇനക്കാട് തെക്ക് അമ്പിക മെമ്പര്‍
7 ഗ്രാമം രാധാക്യഷ്ണപ്പിളള (അമ്മണന്‍) മെമ്പര്‍
8 കടമ്പുര്‍ പി വിശ്വംഭരപ്പണിക്കര്‍ മെമ്പര്‍
9 പെരിങ്ങാട് നിര്‍മ്മല ഗോവിന്ദന്‍ മെമ്പര്‍
10 പെരിഞ്ഞിലിപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ് ജയശ്രീ മെമ്പര്‍
11 പെരിഞ്ഞിലിപ്പുറം കിഴക്ക് ശോഭനകുമാരി (ശോഭാമഹേശന്‍) മെമ്പര്‍
12 തൈയ്യുരു ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍
13 ഉലുന്തി ജോസഫ് കുട്ടി കടവില്‍ മെമ്പര്‍
14 ഉലുന്തി കിഴക്ക് രാജേഷ് മെമ്പര്‍