ക്ലോസ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ

1. അരൂകുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 മാത്താനം
2 ആഫീസ്
3 സൈന്റ് ആന്റണിസ്
4 മുലംങ്കുഴി
5 കണ്ണാറപളളി
6 കാട്ടിലമഠം
7 കാട്ടുപുറം
8 കുടപുറം
9 മധുരക്കുളം
10 നടുവത്ത് നഗര്‍
11 ഹൈസ്കൂള്‍
12 കോട്ടൂര്‍പ്പള്ളി
13 സി എച്ച് സി
2.ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പനയ്ക്കല്‍ ക്ഷേത്രം
2 കടമ്പനാകുളങ്ങര
3 കളത്തില്‍ ക്ഷേത്രം
4 കൃഷിഭവന്‍
5 കടവില്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
6 വില്ലേജ് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
7 കോളേജ് വാര്‍ഡ്‌
8 വടക്കുംകര ക്ഷേത്രം
9 സെന്‍റ് ജോസഫ്‌ ചര്‍ച്ച്
10 ഗോവിന്ദപുരം
11 കല്ലറത്തറ വാര്‍ഡ്‌
12 വിളക്കുമരം വാര്‍ഡ്‌
13 തിരുനല്ലുര്‍ വാര്‍ഡ്‌
14 പള്ളാത്തറ
15 പത്മപുരം വാര്‍ഡ്‌
16 വെള്ളിമുറ്റം വാര്‍ഡ്‌
17 പല്ലുവേലില്‍ ഭാഗം വാര്‍ഡ്‌
3. പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 തൃച്ചാറ്റുകുളം
2 ചേലാട്ടുഭാഗം പടിഞ്ഞാറ്
3 ചേലാട്ടുഭാഗം കിഴക്ക്
4 തൃച്ചാറ്റുകുളം എച്ച് എസ് വാര്‍ഡ്‌
5 വാഴത്തറവെളി
6 മന്നം
7 ഓടംപള്ളി
8 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
9 ഗീതാനന്ദപുരം വാര്‍ഡ്‌
10 പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌
11 ശ്രീകണ്ടേശ്വരം
12 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ വാര്‍ഡ്‌
13 പള്ളിവെളി
14 താളിയാപറമ്പ്
15 ഇടപ്പങ്ങഴി
16 മുട്ടത്ത് കടവ്
17 നാല്‍പ്പത്തെണ്ണീശ്വരം
18 ആന്നലതോട്
4. പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പട്ടേകാട്
2 പനമ്പുകാട്
3 ഇറപ്പുഴ
4 ഹൈസ്കൂള്‍
5 കോയിക്കല്‍
6 ശാസ്താംങ്കല്‍
7 മുക്കം
8 അരുവേലി
9 എസ് കെ വി വായനശാല
10 പുതുക്കാട്
11 മാര്‍ക്കറ്റ്‌
12 കുന്നത്ത്
13 ആശുപത്രി
5. തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ഉളവയ്പ്
2 ചുടുകാട്ടുപുറം
3 തേവര്‍വട്ടം
4 പൂച്ചാക്കല്‍
5 പൊന്‍പുറം
6 നഗരി
7 ആറ്റുപുറം
8 മണപ്പുറം
9 സബ്സ്റ്റേഷന്‍
10 ചീരാത്ത് കാട്
11 പനിയാത്ത്
12 സ്രാമ്പിക്കല്‍
13 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി
14 മണിയാതൃക്കല്‍
15 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
6. അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പുത്തനങ്ങാടി
2 മള്‍ട്ടിപര്‍പ്പസ് സൊസൈറ്റി വാര്‍ഡ്‌
3 ഗവ ഫിഷറീസ്‌ സ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌
4 കോട്ടപ്പുറം
5 കെല്‍ട്ടസ് വാര്‍ഡ്‌
6 ചെട്ടുത്തറ വാര്‍ഡ്‌
7 അരൂര്‍ ഗവ ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌
8 വട്ടക്കേരി
9 കുമ്പഞ്ഞി
10 അറബിക് കോളേജ്‌
11 മുളയ്ക്കല്‍ പ്പറമ്പ്
12 സെന്‍റ് ഫ്രാന്‍സിസ്‌ സ്കൂള്‍
13 ദൈവവെളി ക്ഷേത്രം
14 ആഞ്ഞിലിക്കാട്
15 ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി
16 ഗുരുമന്ദിരം
17 വിജയാംബിക
18 ഗവ ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ്‌
19 ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌
20 കോണ്‍വെന്‍റ് വാര്‍ഡ്‌
21 അമ്മനേഴം
22 പ്രോജക്ട് കോളനി
7. എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കല്ലുപുരയ്ക്കല്‍
2 വാടയ്ക്കകത്ത്
3 ശ്രീനാരായണപുരം
4 വാത്തറ
5 കാഞ്ഞിരത്തുങ്കല്‍
6 കോന്നനാട്ട്
7 എരമല്ലൂര്‍
8 തോട്ടപ്പളളി
9 കോവിലകം
10 പഞ്ചായത്ത്‌ ആഫിസ്‌
11 കണ്ണുകുളങ്ങര
12 മാര്‍ക്കറ്റ്‌
13 കോങ്കേരില്‍
14 സെന്‍റ് റാഫേല്‍സ്
15 നീണ്ടകര
16 കുമാരപുരം
8. കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പള്ളിത്തോട്
2 പൊന്‍പുറം
3 പറയകാട് വെസ്റ്റ്‌
4 പറയകാട് ഈസ്റ്റ്‌
5 തഴുപ്പ്
6 നാളികാട്ട്
7 കുത്തിയതോട് ടൌണ്‍
8 ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
9 പാട്ടുകുളങ്ങര
10 തട്ടാപറമ്പ്
11 ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ്‌
12 മുത്തുപറമ്പ്
13 നാലുകുളങ്ങര
14 തിരുമല ഈസ്റ്റ്‌
15 തിരുമല വെസ്റ്റ്‌
16 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌
9. കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 നീണ്ടകര
2 കൈലാസം
3 കുഴുവേലി
4 കുരീത്തറ
5 ചമ്മനാട്‌
6 മോന്തച്ചാല്‍
7 ചിറക്കല്‍
8 മനത്തോടം
9 പഞ്ചായത്ത്
10 കേളംകുളങ്ങര
11 കോയിക്കല്‍
12 മുട്ടത്തില്‍
13 വല്ലേത്തോട്
14 മൂര്‍ത്തിങ്കല്‍
15 ചങ്ങരം
10. തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പള്ളിത്തോട്
2 ആലുങ്കല്‍
3 കളരിക്കല്‍
4 തുറവൂര്‍ ടൌണ്‍
5 എസ് സി എസ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍
6 ആലുംവരമ്പ്
7 വളമംഗലം വടക്ക്‌
8 കാടാതുരുത്ത്
9 എസ് എച്ച് ചര്‍ച്ച്‌
10 വളമംഗലം തെക്ക്‌
11 പഴമ്പള്ളിക്കാവ്
12 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
13 മില്‍മ ഫാക്ടറി
14 പുത്തന്‍കാവ്
15 മനക്കോടം
16 ഇല്ലിക്കല്‍
17 പടിഞ്ഞാറേ മനക്കോടം
18 അന്നാപുരം
11. പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 വീയാത്ര
2 പാറയില്‍
3 പൊന്നാംവെളി വടക്ക്‌
4 പൊന്നാംവെളി
5 പട്ടണക്കാട്
6 ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌
7 പുതിയകാവ്
8 ഉഴുവ
9 ഉഴുവ പടിഞ്ഞാറ്
10 അത്തിക്കാട്
11 കോതകുളങ്ങര
12 മേനാശ്ശേരി
13 വെട്ടയ്ക്കല്‍
14 കോനാട്ടുശ്ശേരി വടക്ക്‌
15 കോനാട്ടുശ്ശേരി തെക്ക്‌
16 അരാശുപുരം
17 ആറാട്ടുവഴി
18 വെട്ടയ്ക്കല്‍ പടിഞ്ഞാറ്
19 അന്ധകാരനഴി
12. വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കാവില്‍
2 എട്ടുപുരക്കല്‍
3 രാമവര്‍മ്മ ഹൈസ്കൂള്‍
4 നാഗംകുളങ്ങര
5 പി എച്ച് സി
6 കേരളാദിത്യപുരം
7 രാമവര്‍മ്മ സ്മാരകം
8 മണ്ഡപം
9 ശക്തീശ്വരം
10 കളവംകോടം
11 കരപ്പുറം
12 കൊല്ലപ്പള്ളി
13 നീലിമംഗലം
14 എ കെ ജി ഗ്രന്ഥശാല
15 ചാത്തന്‍ചിറ
16 ഒളതല
13. കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ഒറ്റമശ്ശേരി വടക്ക്
2 ഇല്ലിക്കല്‍
3 പണ്ടാരത്തൈ
4 തങ്കി
5 കടക്കരപ്പള്ളി
6 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
7 കൊട്ടാരം
8 കണ്ടമംഗലം
9 പവര്‍ ഹൗസ്
10 മഞ്ചാടിക്കല്‍
11 കുഞ്ഞിത്തൈ
12 തൈക്കല്‍ ബീച്ച്
13 വട്ടക്കര
14 ഒറ്റമശ്ശേരി തെക്ക്
14. കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 മായിത്തറ വടക്ക്‌
2 സുഭാഷ്‌
3 ചെറുവാരണം
4 അയ്യപ്പന്‍ചേരി
5 പുത്തനമ്പലം
6 മൂലംവെളി
7 കൂറ്റുവേലി
8 ഇല്ലത്തുകാവ്‌
9 വെമ്പള്ളി
10 ചാത്തനാട്
11 മംഗളാപുരം
12 ലൂഥറന്‍
13 കണ്ണര്‍ക്കാട്
14 കഞ്ഞിക്കുഴി
15 കുമാരപുരം
16 കളത്തിവീട്
17 ചാലുങ്കല്‍
18 മായിത്തറ
15. ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ഫിഷ്‌ലാന്‍ഡിംഗ് സെന്‍റര്‍
2 തൈക്കല്‍
3 ആയിരംതൈ
4 അറവുകാട്‌
5 പരുത്തിയാം പള്ളി
6 അംബേദ്‌കര്‍ വാര്‍ഡ്‌
7 മാടയ്ക്കല്‍
8 മറ്റവന
9 തൃപ്പൂരക്കുളം
10 അരീപറമ്പ്
11 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ്
12 മായിത്തറ
13 തിരുവിഴ
14 പുല്ലംകുളം
15 ചക്കനാട്
16 ചേന്നവേലി
17 റീത്താപുരം
18 കളരിക്കല്‍
19 അര്‍ത്തുങ്കല്‍ ബീച്ച്
20 അര്‍ത്തുങ്കല്‍പള്ളി
21 ചമ്പക്കാട്
22 അര്‍ത്തുങ്കല്‍
16. മാരാരിക്കുളം വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ചേന്നവേലി
2 കരിക്കാട്‌ വടക്ക്‌
3 കരിക്കാട്‌ തെക്ക്
4 പൊക്ലാശ്ശേരി
5 കണിച്ചുകുളങ്ങര
6 പാണകുന്നം
7 തിരുവിഴ
8 വരകാടി
9 തോപ്പുവെളി
10 പഞ്ചായത്ത്‌ ആഫിസ്‌
11 മാരാരിക്കുളം
12 ഗാന്ധി സ്മാരകം
13 കസ്തൂര്‍ബ
14 പള്ളിവാര്‍ഡ്‌
15 ജനക്ഷേമം
16 ചെറുവള്ളിശ്ശേരി
17 ചെത്തി
18 ബീച്ച് വാര്‍ഡ്‌
17. തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ചെങ്ങണ്ട
2 എസ് ബി പുരം
3 വെള്ളിയാകുളം
4 കട്ടച്ചിറ
5 ശാസ്താങ്കല്‍
6 തണ്ണീര്‍മുക്കം
7 ദേവസ്വംകരി
8 വെളിയമ്പ്ര
9 ഇലഞ്ഞാംകുളങ്ങര
10 കണ്ണങ്കര
11 പുത്തനങ്ങാടി
12 വാരണം
13 കരിക്കാട്
14 ഞെട്ടയില്‍
15 മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ്‌
16 ശ്രീകണ്ഠമംഗലം
17 മേക്രക്കാട്
18 ടാഗോര്‍
19 മരുത്തോര്‍വട്ടം
20 മണവേലി
21 എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളേജ് വാര്‍ഡ്‌
22 ലിസ്യുനഗര്‍
23 വാരനാട്‌
18. മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പുത്തനങ്ങാടി
2 തുരുത്തന്‍ കവല
3 പൂജവെളി
4 ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി
5 ആസാദ്‌
6 എസ് എന്‍ വാര്‍ഡ്‌
7 പഞ്ചായത്ത്‌
8 മുഹമ്മ
9 മുക്കാല്‍വട്ടം
10 പെരുന്തുരത്ത്
11 മദര്‍ തെരേസ
12 ജനക്ഷേമം
13 ആര്യക്കര
14 എസ് എന്‍ വി
15 കല്ലാപ്പുറം
16 കായിക്കര
19. ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 സാംസ്‌കാരിക നിലയം
2 കൈതത്തില്‍
3 ആശാന്‍ സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല
4 കോമളപുരം
5 ലൂഥറന്‍ ഹൈസ്കൂള്‍
6 കൃഷിഭവന്‍
7 ചാരംപറമ്പ്‌
8 സര്‍ഗ്ഗവാര്‍ഡ്‌
9 ചെമ്പന്തറ
10 തിരുവിളക്ക്
11 അയ്യന്‍കാളി
12 നവാദര്‍ശ
13 രാമവര്‍മ്മ
14 പഷ്ണമ്പലം
15 ഐക്യഭാരതം
16 നോണ്‍ടൌണ്‍ തുമ്പോളി
17 തുമ്പോളി തീരദേശം
18 എ .എസ്‌ .കനാല്‍
20. മണ്ണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പാപ്പാളി
2 കാവുങ്കല്‍
3 പെരുന്തുരുത്ത്
4 പൊന്നാട്
5 അമ്പലക്കടവ്‌
6 മാര്‍ക്കറ്റ്
7 നേതാജി
8 ഷണ്മുഖം
9 വിരുശ്ശേരി
10 പൂന്തോപ്പ്‌
11 ടാഗോര്‍
12 കുന്നേപ്പാടം
13 വലിയ കലവൂര്‍
14 ആപ്പൂര്
15 കലവൂര്‍
16 കറുകത്തറ
17 അമ്പനാകുളങ്ങര
18 ഞാണ്ടിരിക്കല്‍
19 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
20 തറമൂട്
21 മദ്രസ വാര്‍ഡ്‌
22 ഖാദി വാര്‍ഡ്‌
23 ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
21. മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പൊള്ളേത്തൈ പടിഞ്ഞാറ്
2 പൊള്ളേത്തൈ കിഴക്ക്‌
3 വളവനാട്
4 പ്രീതികുളങ്ങര
5 കലവൂര്‍
6 കലവൂര്‍ തെക്ക്‌
7 വലിയ കലവൂര്‍
8 പഴയകാട്‌
9 പാതിരപ്പള്ളി
10 പാതിരപ്പള്ളി തെക്ക്‌
11 പൂങ്കാവ് കിഴക്ക്‌
12 പൂങ്കാവ് പടിഞ്ഞാറ്
13 ചെട്ടികാട്‌
14 പാട്ടുകളം
15 ഓമനപ്പുഴ
16 ചെറിയപൊഴി
17 സര്‍വ്വോദയപുരം
18 കാട്ടൂര്‍ കിഴക്ക്‌
19 പഞ്ചായത്ത്‌ ആഫിസ്‌
20 മങ്കടക്കാട്
21 കോര്‍ത്തുശ്ശേരി
22 വാഴകൂട്ടം പൊഴി
23 ശാസ്ത്രി ഭാഗം
22. അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ്
2 കാക്കാഴം കിഴക്ക്
3 കട്ടക്കുഴി
4 കഞ്ഞിപ്പാടം
5 ശക്തീശ്വരി
6 കരുമാടി പടിഞ്ഞാറ്‌
7 കരുമാടി
8 ആമയിട
9 ആമയിട പടിഞ്ഞാറ്
10 അമ്പലപ്പുഴ
11 കോമന വടക്ക്
12 കോമന
13 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
14 കോമന തെക്ക്
15 കോമന പടിഞ്ഞാറ്
23. അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 വണ്ടാനം തീരദേശം
2 ടി.ഡി.എം.സി. വാര്‍ഡ്‌
3 കുറവന്‍തോട് കിഴക്ക്‌
4 വണ്ടാനം കിഴക്ക്
5 വണ്ടാനം തെക്ക്
6 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
7 നീര്‍ക്കുന്നം കിഴക്ക്
8 കഞ്ഞിപ്പാടം വടക്ക്
9 കഞ്ഞിപ്പാടം തെക്ക്
10 വളഞ്ഞവഴി കിഴക്ക്
11 കാക്കാഴം എച്ച് എസ്‌ വാര്‍ഡ്‌
12 കമ്പിവളപ്പ് വാര്‍ഡ്‌
13 കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ്‌ വാര്‍ഡ്‌
14 ബീച്ച് വാര്‍ഡ്
15 വളഞ്ഞവഴി പടിഞ്ഞാറ്‌
16 നീര്‍ക്കുന്നം പടിഞ്ഞാറ്‌
17 എം സി എച്ച് വാര്‍ഡ്‌
18 ശിശു വിഹാര്‍
24. പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 സമരഭൂമി വാര്‍ഡ്‌
2 പോളിടെക്നിക്ക് വാര്‍ഡ്‌
3 അറവുകാട്‌ വാര്‍ഡ്‌
4 ഈരേത്തോട് വാര്‍ഡ്‌
5 കരിമ്പാവളവ്‌ വാര്‍ഡ്‌
6 കറുത്താമഠം വാര്‍ഡ്‌
7 വെട്ടിക്കരി വാര്‍ഡ്‌
8 പോത്തശ്ശേരി വാര്‍ഡ്‌
9 ജെ ബി സ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌
10 പവര്‍ഹൗസ് വാര്‍ഡ്‌
11 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
12 എസ് എം സി വാര്‍ഡ്‌
13 റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌
14 ഫിഷ്‌ലാന്‍ഡിംഗ് സെന്‍റെര്‍ വാര്‍ഡ്‌
15 ആഞ്ഞിലിപ്പറമ്പ് വാര്‍ഡ്‌
16 വിജ്ഞാനപ്രദായിനി ഗ്രന്ഥശാല വാര്‍ഡ്‌
17 സി വൈ എം എ വാര്‍ഡ്‌
25. പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ലൂര്‍ദ്‌മാതാ പള്ളി വാര്‍ഡ്‌
2 ഐ റ്റി സി വാര്‍ഡ്‌
3 ബ്ളോക്ക് ആഫിസ്‌ വാര്‍ഡ്‌
4 നവതരംഗിണി വായനശാലാ വാര്‍ഡ്‌
5 ഗവ ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌
6 തൂക്കുകുളം വാര്‍ഡ്‌
7 പഞ്ചായത്ത്‌ ആഫിസ്‌ വാര്‍ഡ്‌
8 അസംബ്ളി വാര്‍ഡ്‌
9 ഈരേത്തോട് വാര്‍ഡ്‌
10 ആസ്പിന്‍വാള്‍ വാര്‍ഡ്‌
11 പൂന്തോട്ടം വാര്‍ഡ്‌
12 കുരിശുപുര വാര്‍ഡ്‌
13 പി എച്ച് സെന്‍റര്‍ വാര്‍ഡ്‌
14 സെന്‍റ് ജോസഫ്‌ എച്ച് എസ് വാര്‍ഡ്‌
15 വാടയ്ക്കല്‍ വാര്‍ഡ്‌
16 ഐ ഡി പ്ളോട്ട് വാര്‍ഡ്‌
17 ഡോക്ടര്‍ അംബേദ്‌കര്‍ സ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌
26. പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പായല്‍കുളങ്ങര
2 കരൂര്‍ വടക്ക്‌
3 കരൂര്‍ കിഴക്ക്‌
4 കരൂര്‍
5 പഴയങ്ങാടി
6 തൈച്ചിറ
7 നാലുചിറ
8 തോട്ടപ്പള്ളി
9 തോട്ടപ്പള്ളി വെസ്റ്റ്
10 ഹാര്‍ബര്‍
11 സ്പില്‍വേ കിഴക്ക്‌
12 ചേന്നങ്കര
13 ആനന്തേശ്വരം
14 പുന്തല
15 പുത്തന്‍നട
16 പഞ്ചായത്ത്‌ ആഫീസ്
17 പുറക്കാട്
18 പഴയപുറക്കാട്
27. എടത്വ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കൊടുപ്പുന്ന
2 തായങ്കരി ഈസ്റ്റ്‌
3 ചങ്ങങ്കരി
4 എടത്വ നോര്‍ത്ത്‌
5 എടത്വ സെന്‍റര്‍
6 എടത്വ ഈസ്റ്റ്‌
7 എടത്വ സൗത്ത്‌
8 പാണ്ടങ്കരി സൗത്ത്‌
9 പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്‌
10 കോയില്‍മുക്ക് തെക്ക്
11 കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്‌
12 പച്ച ഈസ്റ്റ്‌
13 ചങ്ങങ്കരി സൗത്ത്‌
14 പച്ച വെസ്റ്റ്‌
15 തായങ്കരി വെസ്റ്റ്‌
28. കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കുപ്പപ്പുറം
2 ചെറുകാലി കായല്‍
3 കുട്ടമംഗലം
4 വാവക്കാട്
5 ഭജനമഠം
6 കിഴക്കേ ചേന്നങ്കരി
7 ഐലന്‍റ് വാര്‍ഡ്‌
8 തെക്കേ വാവക്കാട്
9 പഞ്ചായത്ത്‌ വാര്‍ഡ്‌
10 ഇടപ്പള്ളി വാര്‍ഡ്‌
11 പുത്തന്‍തുരം
12 തോട്ടുവാത്തല
13 അറുനൂറ്റും പാടം
14 പടിഞ്ഞാറെ കുട്ടമംഗലം
15 തോട്ടുകടവ്‌
29. ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ചിറയ്ക്ക്‌പുറം
2 മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കര
3 പുന്നക്കുന്നത്തുശ്ശേരി
4 തെക്കേക്കര
5 ഒന്നാംങ്കര
6 കണ്ടങ്കരി
7 പുല്ലങ്ങടി
8 ചമ്പക്കുളം
9 ചമ്പക്കുളം ഈസ്റ്റ്‌
10 ഗോവേന്ദ
11 നാട്ടായം
12 അമിച്ചകരി
13 കോയിക്കരി
30.തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കരുമാടി
2 പടഹാരം
3 ചിറയകം
4 തെന്നടി
5 വേഴപ്രം
6 തകഴി
7 കേളമംഗലം
8 ചെക്കിടിക്കാട്‌
9 ചെക്കിടിക്കാട്‌ കിഴക്ക്
10 കുന്നുമ്മ തെക്ക്
11 കുന്നുമ്മ
12 കുന്നുമ്മ വടക്ക്
13 തകഴി വടക്ക്
14 കളത്തില്‍പാലം
31. തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കളങ്ങര
2 കാരിക്കുഴി
3 തിരുവിരുക്കരി
4 നടുവിലേമുറി
5 വെള്ളക്കിണര്‍
6 നാരകത്രമുട്ട്
7 നീരേറ്റുപുറം
8 മാണത്താറ
9 ചക്കുളം
10 മണലേല്‍
11 തലവടി
12 ചൂട്ടുമാലി
13 കോടമ്പനാടി
14 കൊച്ചമ്മനം
15 ആനപ്രമ്പാല്‍
32. നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പൊങ്ങ സൗത്ത്‌
2 പൊങ്ങ
3 ചേന്നംകരി
4 നെടുമുടി
5 നെടുമുടി സൗത്ത്‌
6 തെക്കേമുറി നോര്‍ത്ത്‌
7 തെക്കേമുറി
8 ചമ്പക്കുളം നോര്‍ത്ത്‌
9 ചമ്പക്കുളം
10 മണപ്ര
11 നടുഭാഗം
12 വൈശ്യഭാഗം സൗത്ത്‌
13 വൈശ്യഭാഗം നോര്‍ത്ത്‌
14 ചെമ്പുംപുറം
15 പഴയകരി
33. കാവാലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 സെന്‍റ്ത്രേസ്യാസ്‌.എല്‍ .പി .എസ് വാര്‍ഡ്‌
2 ലിസ്സിയോ വാര്‍ഡ്‌
3 പാലോടം വാര്‍ഡ്‌
4 പള്ളിയറക്കാവ് വാര്‍ഡ്‌
5 പറയനടി വാര്‍ഡ്‌
6 കരിയൂര്‍മംഗലം വാര്‍ഡ്‌
7 അംബേദ്കര്‍ വാര്‍ഡ്‌
8 കാവാലം വാര്‍ഡ്‌
9 കൊച്ചുകാവാലം വാര്‍ഡ്‌
10 വടക്കന്‍ വെളിയനാട്
11 തട്ടാശ്ശേരി വാര്‍ഡ്‌
12 സി .എം .എസ് .വാര്‍ഡ്‌
13 മംഗലം വാര്‍ഡ്‌
34. പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 വേണാട്ടുകാട്
2 കോളേജ്
3 കണ്ണാടി
4 വളഞ്ചേരി
5 മാരാട
6 അമ്പനാപള്ളി
7 കിഴക്കേതലയ്ക്കല്‍
8 കൊല്ലമുട്ടം
9 ചൂളയില്‍
10 കാളകണ്ടം
11 പുളിങ്കുന്ന്
12 കായല്‍പ്പുറം
13 ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ്‌
14 മങ്കൊമ്പ് ടെമ്പിള്‍
15 മങ്കൊമ്പ് സ്റ്റാച്ച്യൂ
16 ചതുര്‍ത്ഥ്യാകരി
35. നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പുല്ലായം
2 നീലംപേരൂര്‍ നോര്‍ത്ത്‌
3 നീലംപേരൂര്‍ സൗത്ത്‌
4 ഈര നോര്‍ത്ത്‌
5 ചക്കച്ചംപാക്ക
6 ഈര സൗത്ത്‌
7 പയറ്റുപാക്ക
8 വാലടി
9 നാരകത്തറ
10 കിഴക്കേ ചേന്നങ്കരി
11 ചെറുകര ഈസ്റ്റ്‌
12 ചെറുകര വെസ്റ്റ്‌
13 കൈനടി
36. മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 മിത്രക്കരി പടിഞ്ഞാറ്
2 മിത്രക്കരി വടക്ക്‌
3 മിത്രക്കരി ഈസ്റ്റ്‌
4 കുമരംചിറ
5 നാലുതോട്
6 മുട്ടാര്‍ വടക്ക്‌
7 മുട്ടാര്‍ കിഴക്ക്‌
8 മുട്ടാര്‍ സെന്‍ട്രല്‍
9 മുട്ടാര്‍ തെക്ക്‌
10 ഗോവേന്ത
11 ചൂരക്കുറ്റി
12 മിത്രമഠം
13 ആലപ്പുറത്തുകാട്
37. രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 മണലാടി
2 രാമങ്കരി വടക്ക്‌
3 രാമങ്കരി ടൌണ്‍
4 മാമ്പുഴക്കരി പടിഞ്ഞാറ്
5 മാമ്പുഴക്കരി സെന്റെര്‍
6 മാമ്പുഴക്കരി കിഴക്ക്‌
7 മാമ്പുഴക്കരി തെക്ക്‌
8 ഊരുക്കരി വടക്ക്‌
9 പുതുക്കരി
10 ഊരുക്കരി
11 വേഴപ്രാ കിഴക്ക്‌
12 വേഴപ്രാ സെന്റെര്‍
13 വേഴപ്രാ പടിഞ്ഞാറ്
38. വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 വെള്ളിസ്രാക്കല്‍
2 വെളിയനാട്‌ വടക്ക്
3 മുക്കോടി
4 കുമരങ്കരി
5 തച്ചേടം
6 കുന്നങ്കരി
7 കിടങ്ങറ
8 കിടങ്ങറ ബസാര്‍ തെക്ക്
9 കിടങ്ങറ ബസാര്‍
10 കുരിശുംമൂട്
11 വെളിയനാട്‌ തെക്ക്
12 വില്ലേജ് ആഫീസ്
13 പൂച്ചാല്‍
39. ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ഇടവങ്കാട്
2 തുരുത്തിമേല്‍
3 ചെറിയനാട്‌
4 അരിയന്നൂര്‍ശ്ശേരി
5 മാമ്പ്ര
6 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌
7 ആലക്കോട്
8 ചെറുമിക്കാട്
9 ചെറുവല്ലൂര്‍
10 ഞാഞ്ഞുക്കാട്
11 കൊല്ലകടവ്‌
12 കടയിക്കാട്‌
13 റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌
14 അത്തിമണ്‍ചേരി
15 മണ്ഡപരിയാരം
40. ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ആല
2 ഉമമാത്ത്‌
3 പൂമല
4 മലമോടി
5 കിണറൂവിള
6 വാളാപ്പുഴ
7 തേവരക്കോട്
8 കോടുകുളഞ്ഞി
9 ചമ്മത്ത്
10 പെണ്ണുക്കര
11 പുല്ലാംന്താഴം
12 ഉത്തരപ്പള്ളി
13 നെടുവരംകോട്
41. പുലിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പാലച്ചുവട്
2 പഴയാറ്റില്‍
3 പേരിശ്ശേരി
4 നൂറ്റവന്‍ പാറ
5 തിങ്കളാമുറ്റം
6 മഠത്തുംപടി
7 പുലിയൂര്‍ കിഴക്ക്
8 കുളിയ്ക്കാം പാലം
9 പുലിയൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍
10 തോനയ്ക്കാട്
11 ഇലഞ്ഞിമേല്‍
12 ഇലഞ്ഞിമേല്‍ കാടന്‍മാവ്
13 പുലിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
42. ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കടമ്പൂര്
2 ബുധനൂര്‍ കിഴക്ക്‌
3 ബുധനൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
4 ബുധനൂര്‍ തെക്ക്
5 ഇലഞ്ഞിമേല്‍
6 പെരിങ്ങിലിപ്പുറം കിഴക്ക്
7 പെരിങ്ങിലിപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ്
8 ഉളുന്തി കിഴക്ക്‌
9 ഉളുന്തി
10 ഗ്രാമം
11 എണ്ണക്കാട് തെക്ക്
12 എണ്ണക്കാട് വടക്ക്
13 തയ്യൂര്‍
14 പെരിങ്ങാട്
43. പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പ്രമട്ടക്കര
2 പാണ്ടനാട് കോട്ടയം
3 മാടവന
4 പ്രയാര്‍
5 മുതവഴി
6 വന്‍മഴി ഈസ്റ്റ്‌
7 വന്‍മഴി വെസ്റ്റ്‌
8 മിത്രമഠം
9 കീഴ്വന്‍മഴി ഈസ്റ്റ്‌
10 കീഴ്വന്‍മഴി വെസ്റ്റ്‌
11 പാണ്ടനാട്‌ ഈസ്റ്റ്‌
12 പാണ്ടനാട്‌ വെസ്റ്റ്‌
13 ഇല്ലിമല
44. തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ഇരമല്ലിക്കര
2 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍
3 നന്നാട്
4 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഈസ്റ്റ്‌
5 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
6 പ്രാവിന്‍കൂട്
7 മഴുക്കീര്‍
8 മഴുക്കീര്‍മേല്‍
9 കല്ലിശ്ശേരി
10 ഉമയാറ്റുകരമേല്‍
11 ഉമയാറ്റുകര
12 കോലടത്തുശ്ശേരി
13 വനവാതുക്കര
45. മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 നികരുംപുറം
2 പള്ളിക്കല്‍
3 മുളക്കുഴ
4 പള്ളിപ്പടി
5 പട്ടങ്ങാട്
6 കുടയ്ക്കാമരം
7 മണ്ണാറക്കോട്
8 കാരയ്ക്കാട്
9 കരിമ്പനാം പൊയ്ക
10 കഠിനാവിള
11 അറന്തക്കാട്
12 താഴാം ഭാഗം
13 കളരിത്തറ
14 അരീക്കര
15 വലിയപറമ്പ്
16 പെരിങ്ങാല
17 പൂപ്പന്‍ക്കര
18 പിരളശ്ശേരി
46. വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ഉളിയന്തറ
2 കോടുകുളഞ്ഞികരോട്
3 പാറച്ചന്ത
4 ചാങ്ങമല
5 ഇല്ലത്ത് മേപ്പുറം
6 പുന്തലത്താഴം
7 പൊയ്ക
8 കക്കട
9 പുന്തല തെക്ക്
10 വെണ്‍മണി ഏറം
11 പുലക്കടവ്
12 വെണ്‍മണി കിഴക്കുംമുറി
13 പടിഞ്ഞാറ്റംമുറി
14 വരമ്പൂര്‍
15 വെണ്‍മണിത്താഴം
47. മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പാവുക്കര എ
2 പാവുക്കര ബി
3 പാവുക്കര സി
4 സൊസൈറ്റി വാര്‍ഡ്‌
5 മാന്നാര്‍ ടൌണ്‍
6 കുരട്ടിക്കാട് എ
7 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
8 കുരട്ടിക്കാട് ബി
9 സ്വിച്ച്ഗീയര്‍ ഡിവിഷന്‍
10 മുട്ടേല്‍ വാര്‍ഡ്‌
11 കുട്ടംപേരൂര്‍ എ
12 കുട്ടംപേരൂര്‍ ബി
13 കുട്ടംപേരൂര്‍ സി
14 കുളഞ്ഞികാരാഴ്മ
15 കുട്ടംപേരൂര്‍ ഡി
16 ഹോമിയോ ആശുപത്രി വാര്‍ഡ്‌
17 ടൌണ്‍ സൗത്ത്‌
18 ടൌണ്‍ വെസ്റ്റ്‌
48. കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പുളിക്കിഴ്‌വടക്ക്
2 പണ്ടാരച്ചിറ
3 മഹാത്മാഗാന്ധിസ്മാരക വായനശാല
4 തോട്ടുകടവ്
5 പി.എച്ച്.സി.വാര്‍ഡ്
6 പുതുകുണ്ടം
7 വാതല്ലൂര്‍കോയിക്കല്‍
8 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി
9 വലിയകുളങ്ങര
10 തോട്ടുകടവ് യു.പി.എസ്
11 എസ്.എന്‍.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.
12 ഹോമിയോ ആശുപത്രി വാര്‍ഡ്
13 മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍സ്മാരക വായനശാല
49. തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പല്ലന വടക്ക്‌
2 ലക്ഷ്മിത്തോപ്പ്
3 ഇടപ്പള്ളിത്തോപ്പ്
4 കക്കാമടക്കല്‍
5 വലിയപറമ്പ്
6 എസ് എന്‍ നഗര്‍
7 പതിയാങ്കര തെക്ക്‌
8 പതിയാങ്കര വടക്ക്
9 കോട്ടേമുറി
10 മതുക്കല്‍
11 പള്ളിപ്പാട്ടുമുറി
12 ചേലക്കാട്
13 പാനൂര്‍ തെക്ക്‌
14 പാനൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍
15 പാനൂര്‍ വടക്ക്‌
16 കുറ്റിക്കാട്
17 പല്ലന തെക്ക്
50. കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കാട്ടില്‍മാര്‍ക്കറ്റ്
2 എസ് എന്‍ വി എല്‍ പി എസ്‌
3 താമല്ലാക്കല്‍
4 കാഞ്ഞിരത്ത്
5 കുമാരപുരം
6 എന്‍ എച്ച്
7 അനന്തപുരം പാലസ്
8 ലൈബ്രറി
9 എരിക്കാവ്
10 സൊസൈറ്റി
11 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
12 പൊത്തപ്പള്ളി
13 ഇ എ എല്‍ പി എസ്‌
14 പഴയചിറ
15 പി എച്ച് സെന്‍റര്‍
51. കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കാരമുട്ട്
2 കുറിച്ചിക്കല്‍
3 എസ്‌ കെ വി എന്‍ എസ്‌ എസ്‌ യു പി എസ്‌
4 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
5 റ്റീ ബി ക്ലിനിക്‌
6 ചക്കിട്ടയില്‍
7 എന്‍ എസ്‌ എസ്‌ എച്ച് വാര്‍ഡ്‌
8 സെന്‍റ് ജെയിംസ്‌ യു പി എസ്‌ വാര്‍ഡ്‌
9 സമുദായത്തില്‍
10 എസ്‌ എന്‍ ഡി യു പി എസ്‌ വാര്‍ഡ്‌
11 ഇ എ എല്‍ പി എസ്‌ കുഴിക്കാട്
12 നാരായണ വിലാസം
13 ഹസ്ക്കാപുരം
14 മംഗലഭാരതി
15 വില്ലേജ് ഓഫീസ്
52. പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 വഴുതാനം
2 പുല്ലമ്പട
3 കൊടുന്താര്‍
4 കുരീത്തറ
5 തെക്കേക്കരകിഴക്ക്
6 കോനുമഠം
7 കോട്ടയ്ക്കകം
8 തെക്കുംമുറി
9 കോട്ടയ്ക്കകം പടിഞ്ഞാറ്
10 നടുവട്ടം
11 മരങ്ങാട്ടുവിള
12 പേര്‍കാട്
13 നീണ്ടൂര്‍
53.  ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പാണ്ടി
2 പോച്ച
3 ആനാരി വടക്കേക്കര
4 ആനാരി തെക്കേക്കര
5 തെക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം
6 ചക്കുരേത്ത്
7 വെട്ടോലില്‍
8 ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌
9 ആയപറമ്പ് തെക്കേക്കര
10 ചെറുതന തെക്കേക്കര
11 വടക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം
12 ആയാപറമ്പ് വടക്കേക്കര
13 ചെറുതന വടക്കേക്കര
54. വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 വീയപുരം
2 വീയപുരം കിഴക്ക്
3 തുരുത്തേല്‍ ഭാഗം
4 മേല്‍പ്പാടം വടക്ക്
5 മേല്‍പ്പാടം തെക്ക്
6 വെള്ളംകുളങ്ങര
7 കാരിച്ചാല്‍ വടക്ക്
8 കാരിച്ചാല്‍ തെക്ക്
9 കലയംകുളങ്ങര
10 ത്രിവിക്രമപുരം
11 പായിപ്പാട്‌ കിഴക്ക്
12 പായിപ്പാട്‌ പടിഞ്ഞാറ്
13 മുറിഞ്ഞപുഴ ഭാഗം
56. മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ഉമ്പര്‍നാട് പടിഞ്ഞാറ്
2 ഉമ്പര്‍നാട് കിഴക്ക്‌
3 ചെറുകുന്നം
4 വടക്കേ മങ്കുഴി
5 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
6 തടത്തിലാല്‍
7 വരേണിക്കല്‍
8 ചുരല്ലുര്‍
9 പള്ളിയാവട്ടം
10 പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ്‌
11 കുറത്തികാട്
12 പൊന്നേഴ
13 വാത്തികുളം
14 ഓലകെട്ടി അമ്പലം തെക്ക്‌
15 ഓലകെട്ടി അമ്പലം വടക്ക്‌
16 പുത്തന്‍കുളങ്ങര
17 പോനകം
18 പല്ലാരിമംഗലം
19 മുള്ളിക്കുളങ്ങര
57. ചെട്ടികുളങ്ങര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കരിപ്പുഴ
2 ആഞ്ഞിലിപ്ര
3 മറ്റം തെക്ക്‌
4 പേള
5 കാട്ടുവള്ളി
6 ഈരേഴ വടക്ക്‌
7 പിഎച്ച്സി വാര്‍ഡ്‌
8 ഈരേഴ തെക്ക്‌
9 ഈരേഴ
10 കൊയ്പ്പള്ളികാരാഴ്മ കിഴക്ക്‌
11 നടയ്ക്കാവ്
12 കൊയ്പളളികാരാഴ്മ
13 മേനാമ്പള്ളി
14 കോയിക്കത്തറ
15 ടി കെ മാധവന്‍ വാര്‍ഡ്‌
16 കണ്ണമംഗലം തെക്ക്‌
17 കണ്ണമംഗലം വടക്ക്‌
18 കൈതവടക്ക്
19 ചെട്ടികുളങ്ങര
20 കടവൂര്‍ തെക്ക്‌
21 കടവൂര്‍
58. ചെന്നിത്തല തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പടിഞ്ഞാറേ വഴി
2 ഇരമത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്‌
3 ഇരമത്തൂര്‍ കിഴക്ക്
4 നവോദയ വാര്‍ഡ്‌
5 ഒരിപ്രം
6 കാരാഴ്മ
7 കാരഴ്മ കിഴക്ക്‌
8 ആശ്രമം വാര്‍ഡ്‌
9 പ്രായിക്കര
10 ചെറുകോല്‍
11 ചെറുകോല്‍ പടിഞ്ഞാറ്‌
12 കോട്ടയ്കകം
13 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
14 ത്രിപ്പെരുന്തുറ
15 ചാലയില്‍ ക്ഷേത്രം വാര്‍ഡ്‌
16 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌
17 തെക്കുംമുറി
18 കാരിക്കുഴി
59. തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 വഴുവാടി
2 തഴക്കര ബി
3 തഴക്കര എ
4 കുന്നം
5 കുന്നം എച്ച് എസ്
6 കൊച്ചാലും മൂട്
7 കല്ലിമേല്‍
8 മാങ്കാംകുഴി ടൌണ്‍
9 ഇരട്ടപ്പള്ളിക്കുടം
10 വെട്ടിയാര്‍
11 കോട്ടേമല
12 വെട്ടിയാര്‍ എച്ച് എസ്
13 താന്നികുന്ന്
14 പാറക്കുളങ്ങര
15 മുറിവായിക്കര
16 അറുനൂറ്റിമംഗലം
17 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌
18 ഇറവങ്കര
19 സീഡ്‌ ഫാം
20 ആക്കനാട്ടുകര
21 കല്ലുമല
60. ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ചുനക്കര വടക്ക്‌
2 അമ്പല വാര്‍ഡ്‌
3 ചുനക്കര കിഴക്ക്‌
4 ചുനക്കരനടുവില്‍ കിഴക്ക്‌
5 കോട്ട വാര്‍ഡ്‌
6 ആശുപത്രി വാര്‍ഡ്‌
7 ചാരുംമൂട്‌
8 പാലൂത്തറ
9 കരിമുളക്കല്‍ തെക്ക്‌
10 കരിമുളക്കല്‍ വടക്ക്‌
11 കോമല്ലൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
12 കോമല്ലുര്‍ കിഴക്ക്‌
13 തെരുവില്‍മുക്ക്
14 ചുനക്കര നടുവില്‍ പടിഞ്ഞാറ്
15 കോട്ടമുക്ക്
61. നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ആറ്റുവ
2 ചെറുമുഖ
3 ഇടപ്പോണ്‍ കിഴക്ക്‌
4 പാറ്റുര്‍
5 പഴഞ്ഞിയൂര്‍ക്കോണം
6 കിടങ്ങയം
7 പാലമേല്‍
8 നെടുകുളഞ്ഞി
9 തത്തംമുന്ന
10 പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം തെക്ക്
11 പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം വടക്ക്
12 ഇടക്കുന്നം
13 നടുവിലേമുറി
14 പടനിലം
15 പുലിമേല്‍ തെക്ക്
16 പുലിമേല്‍ വടക്ക്
17 ഇടപ്പോണ്‍ പടിഞ്ഞാറ്
62. പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 മുതുകാട്ടുകര വാര്‍ഡ്
2 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌
3 കാവുമ്പാട് വാര്‍ഡ്‌
4 മറ്റപ്പള്ളി വാര്‍ഡ്‌
5 ഉളവുക്കാട്‌ വാര്‍ഡ്‌
6 കുടശ്ശനാട് വാര്‍ഡ്‌
7 പുലിക്കുന്ന് വാര്‍ഡ്‌
8 കഞ്ചുകോട് വാര്‍ഡ്‌
9 ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര വടക്ക് വാര്‍ഡ്‌
10 ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര ടൌണ്‍ വാര്‍ഡ്‌
11 ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര തെക്ക് വാര്‍ഡ്‌
12 മാമ്മൂട് വാര്‍ഡ്‌
13 പയ്യനല്ലൂര്‍ വാര്‍ഡ്‌
14 പള്ളിക്കല്‍ വാര്‍ഡ്‌
15 മുകളുവിള വാര്‍ഡ്‌
16 പണയില്‍ വാര്‍ഡ്‌
17 ഫാക്ടറി വാര്‍ഡ്‌
18 എരുമക്കുഴി വാര്‍ഡ്‌
19 നൂറനാട്‌ ടൌണ്‍ വാര്‍ഡ്‌
63. ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 പള്ളിക്കല്‍ നടുവിലേമുറി
2 പള്ളിക്കല്‍ വടക്ക്
3 പള്ളിക്കല്‍ തെക്ക്‌
4 ഭരണിക്കാവ്‌ പടിഞ്ഞാറ്
5 ഭരണിക്കാവ് വടക്ക്‌
6 ഭരണിക്കാവ്‌ കിഴക്ക്‌
7 ഭരണിക്കാവ്‌ തെക്ക്‌
8 വെട്ടിക്കോട്
9 കറ്റാനം കിഴക്ക്‌
10 കറ്റാനം
11 കറ്റാനം തെക്ക്‌
12 ഇലിപ്പക്കുളം വടക്ക്‌
13 ഇലിപ്പകുളം തെക്ക്‌
14 ഇലിപ്പകുളം പടിഞ്ഞാറ്
15 കട്ടച്ചിറ തെക്ക്‌
16 മങ്കുഴി തെക്ക്‌
17 മങ്കുഴി സെന്‍ട്രല്‍
18 മങ്കുഴി വടക്ക്‌
19 കട്ടച്ചിറ
20 കോയിക്കല്‍
21 മഞ്ഞാടിത്തറ
64. മാവേലിക്കര – താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 കണ്ണനാകുഴി പടിഞ്ഞാറ്
2 കണ്ണനാകുഴി
3 കണ്ണനാകുഴി കിഴക്ക്
4 ചാരുംമൂട്
5 പേരൂര്‍കാരാണ്മ
6 കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശ്ശേരി വടക്ക്
7 കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശ്ശേരി
8 ഗുരുനാഥന്‍കുളങ്ങര
9 പുത്തന്‍ ചന്ത
10 കിഴക്കേമുറി
11 തെക്കേമുറി
12 ഇരപ്പന്‍പാറ
13 താമരക്കുളം ടൌണ്‍
14 ചത്തിയറ തെക്ക്
15 ചത്തിയറ വടക്ക്
16 വേടരപ്ലാവ്
17 ചെറ്റാരിക്കല്‍
65. വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ചൂനാട്
2 ഇലിപ്പകുളം
3 വള്ളികുന്നം
4 പുത്തന്‍ചന്ത
5 പടയണിവട്ടം
6 പരിയാരത്ത്‌കുളങ്ങര
7 മലമേല്‍ചന്ത
8 കടുവിനാല്‍
9 കാഞ്ഞിരത്തുംമൂട്
10 താളീരാടി
11 കൊണ്ടോടിമുകള്‍
12 കാമ്പിശ്ശേരി
13 തെക്കേമുറി
14 കന്നിമേല്‍
15 വാളാച്ചാല്‍
16 കടുവിങ്കല്‍
17 കാരാഴ്മ
18 വട്ടയ്ക്കാട്
66. പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 രാമപുരം വടക്ക്
2 ഏവൂര്‍ തെക്ക്
3 എസ് ആര്‍ കെ വിഎല്‍ പിഎസ് വാര്‍ഡ്‌
4 പത്തിയൂര്‍ക്കാല
5 പത്തിയൂര്‍ ക്ഷേത്രം വാര്‍ഡ്‌
6 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌
7 ആറാട്ട്കുളങ്ങര വാര്‍ഡ്‌
8 പത്തിയൂര്‍ തോട്ടം
9 ഭഗവതിപ്പടി
10 എരുവ കിഴക്ക്‌
11 കുറ്റികുളങ്ങര
12 എരുവ
13 പത്തിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
14 സ്പിന്നിംഗ് മില്‍ വാര്‍ഡ്‌
15 വേരുവള്ളി ഭാഗം
16 മലമേല്‍ ഭാഗം
17 കരുവാറ്റുംകുഴി
18 കളരിയ്ക്കല്‍ വാര്‍ഡ്‌
19 രാമപുരം തെക്ക്
67. കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 വടക്കന്‍ കോയിക്കല്‍
2 കൊപ്പാറേത്ത് ഹൈസ്കൂള്‍
3 പുതിയവിള വടക്ക്‌
4 മാങ്കുളം
5 പുതിയവിള
6 പുതിയവിള തെക്ക്‌
7 പുല്ലുകുളങ്ങര വടക്ക്‌
8 പുല്ലുകുളങ്ങര
9 പൈപ്പ് ജംഗ്ഷന്‍
10 മാടമ്പില്‍
11 കലാവാര്‍ഡ്‌
12 കളരിക്കല്‍
13 ഹെല്‍ത്ത്‌ സെന്‍റര്‍
14 വരമ്പത്ത്
15 അമ്പലത്തുംനട
68. ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര
2 മുട്ടം
3 വലിയകുഴി
4 മുക്കാട്
5 ചൂണ്ടുപലക
6 പരിമണം
7 കണിച്ചനല്ലുര്‍
8 മലമേല്‍ക്കോട്
9 ഏവൂര്‍ വടക്ക്
10 ഏവൂര്‍ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
11 കോട്ടാംകോയിക്കല്‍
12 മാമ്പ്രയാലും മൂട്
13 ചേപ്പാട്‌
14 കാഞ്ഞൂര്‍ കോട്ടയ്ക്കകം
69. മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ചൂളത്തെരുവ്
2 വെട്ടിക്കുളങ്ങര
3 മുരിങ്ങച്ചിറ
4 ഹൈസ്കൂള്‍
5 കരുണാമുറ്റം
6 മാമ്മൂട്
7 ഇലങ്കം
8 മായിക്കല്‍
9 വാരണപ്പള്ളില്‍
10 പാണ്ഡവര്‍ കാവ്‌
11 ഈരയില്‍
12 കുരുമ്പക്കര
13 ഗോപന്‍കുളങ്ങര
14 ഹോമിയോ
15 കൊല്ലകല്‍
70. ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 മംഗലം
2 എന്‍ ടി പി സി
3 കനകക്കുന്ന്‍
4 പട്ടോളിമാര്‍ക്കെറ്റ്
5 കൊച്ചിയുടെ ജെട്ടി
6 വലിയഴീക്കല്‍
7 തറയില്‍ക്കടവ്
8 പെരുമ്പള്ളി
9 പെരുമ്പള്ളി വടക്ക്
10 രാമഞ്ചേരി
11 വട്ടച്ചാല്‍
12 നല്ലാനിക്കല്‍
13 കള്ളിക്കാട്
14 എ കെ ജി നഗര്‍
15 ആറാട്ട്പുഴ പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌
16 ആറാട്ട് പുഴ എം ഇ എസ്‌ വാര്‍ഡ്‌
17 ആറാട്ട്പുഴ
18 എസ്‌ എന്‍ മന്ദിരം
71. കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ദേശത്തിനകം
2 പുള്ളിക്കണക്ക് വടക്ക്
3 പുള്ളിക്കണക്ക്
4 പുള്ളികണക്ക് തെക്ക്
5 പനയന്നാര്‍ കാവ്‌
6 കാപ്പില്‍ കുറ്റിപ്പുറം വടക്ക്
7 കാപ്പില്‍ കിഴക്ക്
8 ഞക്കനാല്‍ കിഴക്ക്
9 കാപ്പില്‍ കുറ്റിപുറം തെക്ക്
10 ഞക്കനാല്‍ പടിഞ്ഞാറ്
11 പുതിയകാവ്
12 കൃഷ്ണപുരം തെക്ക്
13 തെക്ക് കൊച്ചുമുറി
14 കൊച്ചുമുറി
15 കൃഷ്ണപുരം
16 പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
17 കാപ്പില്‍ മേക്ക്
72. ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍
വാര്‍ഡ്‌ നം. വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 ഗോവിന്ദമുട്ടം
2 വടക്ക്‌ കൊച്ചുമുറി
3 കണിയാമുറി
4 വടക്കേ ആഞ്ഞിലിമൂട്
5 തെക്കേ ആഞ്ഞിലിമൂട്
6 പ്രയാര്‍ ഹൈസ്കൂള്‍
7 ശക്തികുളങ്ങര
8 കളീയ്ക്കശേരി
9 ക്ടാശ്ശേരി
10 ബാങ്ക് വാര്‍ഡ്‌
11 ദേവികുളങ്ങര
12 കുമ്പിളീശേരി
13 കൃഷിഭവന്‍ വാര്‍ഡ്‌
14 വാരണാപ്പള്ളി
15 ടെമ്പിള്‍ വാര്‍ഡ്‌
1 സെന്റ്‌തോമസ്സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍
2 കുന്നേല്‍പിടിക
3 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര പടിഞ്ഞാറ്
4 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര
5 മുഴിക്കുളം
6 കാഞ്ഞൂര്‍കോട്ടയ്ക്കകം
7 ചിങ്ങോലിടൗണ്‍
8 വായനശാല
9 എന്‍.ടി.പി.സി.
10 വെമ്പുഴ
11 ചുരവിള
12 പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ്
13 ചിങ്ങോലി പടിഞ്ഞാറ്