ക്ലോസ്

ദുരിതാശ്വാസ സഹായം-വീടുകള്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നിരസിച്ചവ

   

സഹായം ലഭിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രെമ നമ്പര്‍ താലുക്ക് വില്ലേജ്
1 കുട്ടനാട് പുളിങ്കുന്ന് തകഴി
2 ചേര്‍ത്തല കോടംതുരുത്ത് അരൂകുറ്റി കുത്തിയതോട് ചേര്‍ത്തല തെക്ക് വയലാര്‍
3 അമ്പലപ്പുഴ ആര്യാട് അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പുന്നപ്ര
4 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബുധനൂര്‍ തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍
5 കാര്‍ത്തികപള്ളി മുതുകുളം കരുവാറ്റ പള്ളിപ്പാട് കാര്‍ത്തികപള്ളി കൃഷ്ണപുരം
6 മാവേലിക്കര നൂറനാട്