ക്ലോസ്

തുറവൂര്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അലംവരമ്പ് സരസമ്മ വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
2 ആലുങ്കല്‍ ഫിലോമിനാ ഒാമനപ്പിളള മെമ്പര്‍
3 അന്നപ്പുരം മേരി (സിമ്മോള്‍ ജോയി) മെമ്പര്‍
4 ഇല്ലിക്കല്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് റ്റി എം (കുഞ്ഞാപ്പു) മെമ്പര്‍
5 കടത്തുരുത്ത് അനീഷ് മെമ്പര്‍
6 കളരിക്കല്‍ പ്രീതാ പുരുഷന്‍ മെമ്പര്‍
7 മനക്കോടം ഷൈമോള്‍ മെമ്പര്‍
8 മില്‍മാ ഫാക്ടറി രഞ്ജിത്ത് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
9 പടിഞ്ഞാറെ മനക്കോടം ധന്യാമോള്‍ വികാസ് മെമ്പര്‍
10 പള്ളിത്തോട് ജെയ്ന്‍ ഏണസ്റ്റ് മെമ്പര്‍
11 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് അനിതാ സോമന്‍ മെമ്പര്‍
12 പഴംപള്ളിക്കാവ് സോജിമോന്‍ ആന്ത്രാപ്പെന്‍ മെമ്പര്‍
13 പുത്തന്‍ക്കാവ് മഞ്ജു രാമാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍
14 എസ് സി എസ് ഹൈസ്കൂള്‍ ആര്‍ വിദ്യാധരന്‍ (വിദ്യാധരന്‍ സാര്‍) മെമ്പര്‍
15 എസ് എച്ച് പള്ളി ലതികാ വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
16 തുറവൂര്‍ ടൌണ്‍ കെ ആര്‍ രണ്‍ഷു മെമ്പര്‍
17 വളമംഗലം നോര്‍ത്ത് ലാലു സദാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍
18 വളമംഗലം സൌത്ത് ആര്‍ മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍