ക്ലോസ്

തലവടി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അനപ്രമ്പില്‍ ദിനു വിനോദ് മെമ്പര്‍
2 ചക്കുളം മണി ദാസ് (മണിദാസ് വാസു) മെമ്പര്‍
3 ചൂട്ടുമാലി വര്‍ഗ്ഗീസ് (ജോയ് പാലപ്പറമ്പില്‍) മെമ്പര്‍
4 കലംങ്ങര ജാനൂപ് പുഷ്പാകരന്‍(അഡ്വ ജാനൂപ്) മെമ്പര്‍
5 കരിക്കുഴി ഷീനാ എലിസബത്ത് ജേക്കബ് മെമ്പര്‍
6 കൊച്ചമ്മാനം സുഷമ്മ സുധാകരന്‍ മെമ്പര്‍
7 കൊടമ്പനാടി പ്രിയാ എസ്  (പ്രിയാ അരുണ്‍) മെമ്പര്‍
8 മണലേല്‍ രമാ (രമാ മോഹനന്‍) മെമ്പര്‍
9 മനത്തറ അനുരൂപ് (കൊച്ചഞ്ചു മരങ്ങാട്ട്) മെമ്പര്‍
10 നടുവിലേമുറി പ്രകാശ് പാണവെളി മെമ്പര്‍
11 നരകത്രമുട്ട് മാത്യു ബാബു(ബാബു വലിയ ഈടന്‍) മെമ്പര്‍
12 നീരെട്ടുപുറം ലാലി(ലാലി അലക്സ്) മെമ്പര്‍
13 തലവടി അജിത്ത്  (അജിത്ത് കുമാര്‍  ഇഷരത്ത്) മെമ്പര്‍
14 തിരുവിറക്കരി ജിജി (ജിജി തോമസ്സ് പ്രസാദ്) മെമ്പര്‍
15 വെള്ളക്കിണര്‍ ബിനു സുരേഷ് മെമ്പര്‍