ക്ലോസ്

കുത്തിയതോട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ് രൂപേഷ് മെമ്പര്‍
2 കുത്തിയതോട് ടൌണ്‍ ലൈലാ വേണുഗോപാല്‍ മെമ്പര്‍
3 മുതുപ്പറമ്പ് അബ്ദുള്‍ ഖാഫര്‍ ഖാജി മെമ്പര്‍
4 നാളിക്കാട്ട് എന്‍ കെ മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍
5 നാലുകുളങ്ങര വിപിന്‍ മെമ്പര്‍
6 ഒാഫീസ് വാര്‍ഡ് കെ ധനേഷ് കുമാര്‍(കുട്ടേട്ടന്‍) മെമ്പര്‍
7 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ് ഫ്രാന്‍സിസ് ഒബീന്‍ മെമ്പര്‍
8 പാട്ടുകുളങ്ങര വത്സല മെമ്പര്‍
9 പള്ളിത്തോട് മേരി കുഞ്ഞുമോള്‍ മെമ്പര്‍
10 പറയകാട് ആഷാകുമാരി മെമ്പര്‍
11 പറയകാട് വെസ്റ്റ് സജീവ്(സജീവന്‍ കീലത്തറ) മെമ്പര്‍
12 പൊന്‍പുരം മാലതി മെമ്പര്‍
13 തട്ടപ്പറമ്പ് ലതാ സതീശന്‍ മെമ്പര്‍
14 തഴുപ്പ് ഹരീഷ് ആര്‍ മെമ്പര്‍
15 തിരുമല ഈസ്റ്റ് പ്രേമരാജപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
16 തിരുമല വെസ്റ്റ് ഗീതാ കുമാരി(ഗീതാ ഷാജി) മെമ്പര്‍