ക്ലോസ്

കാവാലം

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അമ്പട്കര്‍ റ്റി എന്‍ രാമന്‍പിള്ള മെമ്പര്‍
2 സി എം എസ് വാര്‍ഡ് റീനാമോള്‍ മെമ്പര്‍
3 കരിയൂര്‍മംഗലം വാര്‍ഡ് ദീപാമോള്‍  ശശിധരന്‍ മെമ്പര്‍
4 കാവാലം വാര്‍ഡ് രാജേന്ദ്രന്‍ നാരായണന്‍ (എന്‍ രാജേന്ദ്രന്‍) മെമ്പര്‍
5 കൊച്ചുകാവാലം വാര്‍ഡ് അജിമോള്‍ മണിക്കുട്ടന്‍ മെമ്പര്‍
6 ലിസ്സ് വാര്‍ഡ് രേവമ്മ നടേശന്‍ മെമ്പര്‍
7 മംഗലം വാര്‍ഡ് ഷാജി ഗംഗാധരന്‍ (ഒ ജി ഷാജി) മെമ്പര്‍
8 നോര്‍ത്ത് വെളിയനാട് പാച്ചന്‍ കെ ഇടത്തറ മെമ്പര്‍
9 പാലേടം വാര്‍ഡ് സന്ധ്യാ രമേഷ്കുമാര്‍(സന്ധ്യ) മെമ്പര്‍
10 പള്ളിയറക്കാവ് വാര്‍ഡ് ലതാ ഒാമനക്കുട്ടന്‍ മെമ്പര്‍
11 പറയാനടി കുഞ്ചറിയ (ജോ ജോ കൂത്തശേരി) മെമ്പര്‍
12 സെന്റ് തെരാസസ് എല്‍ പി എസ്  വാര്‍ഡ് തിലകന്‍ വാസു (ആര്‍ വി തിലകന്‍) മെമ്പര്‍
13 തട്ടാശേരി വാര്‍ഡ് സന്ധ്യാ സുരേഷ് മെമ്പര്‍