ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി മുതുകുളം

സി എച്ച് സി മുതുകുളം ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcmuthukulam[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2472193
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍