ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി മാന്നാര്‍

സി എച്ച് സി മാന്നാര്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : moicmannar[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2313920
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍