ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി തൃക്കുന്നപ്പുഴ

സി എച്ച് സി തൃക്കുന്നപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : thrikkunnappuzhachc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2482097
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍