ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി ചുനക്കര

സി എച്ച് സി ചുനക്കര ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcchunakkara[at]gmail[dot]com
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍