ക്ലോസ്

റ്റി ബി ക്ലിനിക്ക് കരുവാറ്റ

റ്റി ബി ക്ലിനിക്ക് കരുവാറ്റ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : thclinic517[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2491933
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍