ക്ലോസ്

റ്റി എച്ച് ക്യു എച്ച് പുളിങ്കുന്ന്

റ്റി എച്ച് ക്യു എച്ച് പുളിങ്കുന്ന് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : pulincunnuthqh[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772707742
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍