ക്ലോസ്

ബോധിനി [എ -156 / 2004 ചെങ്ങന്നൂർ]

ബോധിനി കലാസാംസ്കാരിക വേദി, ചെങ്ങന്നൂർ PO, ആലപ്പുഴ -689121

ഇ-മെയില്‍ : bodhinicgnr[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2458533
വിഭാഗം / തരം: കലാസാംസ്കാരികം, കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാക്ഷരത തുടങ്ങിയവ