ക്ലോസ്

ഫോറം ഫോര്‍ റൂറല്‍ ഡവലപ്മെന്റ് ആന്‍ഡ്‌ ഇകോണമിക് ഡവലപ്മെന്റ് [ എ126/1992 ആലപ്പുഴ]

ഫ്രീഡ്, ന്യൂ ബസാര്‍, ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : joseph[dot]nampiathiri[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9995214442
വിഭാഗം / തരം: മൈക്രോഫിനാന്‍സ് (സ്വയംസഹായ സംഘം)