ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ഭരണിക്കാവ്

പി എച്ച് സി ഭരണിക്കാവ് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mophcbharanicavu[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2331829
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍