ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ചേപ്പാട്

പി എച്ച് സി ചേപ്പാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : arogyakendramcheppad[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2400911
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍