ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ചിങ്ങോലി

പി എച്ച് സി ചിങ്ങോലി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chingoliphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91479-2485214
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍