ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി

പി എച്ച് സി കാര്‍ത്തികപള്ളി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phckarthikappally[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2482509
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍