ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി എരമാലിക്കര

പി എച്ച് സി എരമാലിക്കര ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phceramallikkara[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2427002
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍