ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ആര്യാട്

പി എച്ച് സി ആര്യാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : aryadphcalpy[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0477-2249070
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍