ക്ലോസ്

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് -തഴക്കര ശാഖ

തഴക്കര ,കുന്നം പി.ഒ, മാവേലിക്കര,690108

ഇ-മെയില്‍ : thazhakkara[at]dhanbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2303392