ക്ലോസ്

ദി കാത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – കറ്റാനം ശാഖ

കറ്റാനം , പള്ളിക്കല്‍ .പി .ഒ 690503

ഇ-മെയില്‍ : csb033[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2332024