ക്ലോസ്

ജി എഫ് ഡി ആറാട്ടുപ്പുഴ

ജി എഫ് ഡി ആറാട്ടുപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : gfdarattupuzha[at]gmail[dot]com
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍