ക്ലോസ്

ഗവ.ഫിഷറിസ് ഹോസ്പിറ്റല്‍

ഗവ.ഫിഷറിസ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : gfhpallana[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772297644
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍