ക്ലോസ്

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ , പി.ബി നമ്പര്‍ 5,കോടതി റോഡ്‌

ഇ-മെയില്‍ : cgnrbr[at]ernsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04792452498