ക്ലോസ്

ആര്‍ എച്ച് റ്റി സി ചെട്ടികാട്

ആര്‍ എച്ച് റ്റി സി ചെട്ടികാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : rhtcchettikadu[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772248680
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍