Close

Postal

Kannadi EDSO Post Office

Kannadi EDSO,Alappuzha,688 507

Phone : 04772702306

Karumadi EDSO Post Office

Karumadi EDSO,Alappuzha, 688 564

Phone : 04772272038

Kochuramapuram EDSO Post Office

Kochuramapuram EDSO,Alappuzha,688 556

Phone : 042813176

kothamangalm EDSO Post Office

kothamangalm EDSO,cherthala,Alappuzha,688 583

Phone : 04782813041

Kuthiyathode Post Office

Kuthiyathode,Cherthala,Alappuzha,688 533

Phone : 04782562223

Manapuram EDSO Post Office

Manapuram EDSO,Cherthala,Alappuzha,688 558

Phone : 04782532304

Mannancherry Post Office

Mannancherry ,Alappuzha,688 538

Phone : 04772292472

Mararikulam North EDSO Post Office

Mararikulam North EDSO,Cherthala,Alappuzha ,688 549

Phone : 04782862406

Maruthorvattom EDSO Post Office

Maruthorvattom EDSO,Cherthala,Alappuzha ,688 545

Phone : 04782813017

Mayithara Market Post Office

Mayithara Market,cherthala,Alappuzha,688 539

Phone : 04782813074