ക്ലോസ്

സർക്കാരിതര സംഘടനകള്‍

ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് [57/102 ചെങ്ങന്നൂര്‍]

ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് ചെങ്ങന്നൂര്‍, ആലപ്പുഴ, കേരളം-689122

ഇ-മെയില്‍ : christiancollege[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9446974398
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.christiancollege.in/
വിഭാഗം / തരം: വിദ്യാഭ്യാസം, സാക്ഷരത, ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യ
Pincode: 689122

ഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രാമ സേവാകേന്ദ്രം[ ക്യു 98 / 60, ചേർത്തല]

ഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രാമസേവാകേന്ദ്രം എസ്.എല്‍ പുരം.പി.ഒ, ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : gandhikendram50[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9447086549
വിഭാഗം / തരം: കൃഷി,മൃഗസംരക്ഷണം,ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം തുടങ്ങിയവ

ഫോറം ഫോര്‍ റൂറല്‍ ഡവലപ്മെന്റ് ആന്‍ഡ്‌ ഇകോണമിക് ഡവലപ്മെന്റ് [ എ126/1992 ആലപ്പുഴ]

ഫ്രീഡ്, ന്യൂ ബസാര്‍, ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : joseph[dot]nampiathiri[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9995214442
വിഭാഗം / തരം: മൈക്രോഫിനാന്‍സ് (സ്വയംസഹായ സംഘം)

ബോധിനി [എ -156 / 2004 ചെങ്ങന്നൂർ]

ബോധിനി കലാസാംസ്കാരിക വേദി, ചെങ്ങന്നൂർ PO, ആലപ്പുഴ -689121

ഇ-മെയില്‍ : bodhinicgnr[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2458533
വിഭാഗം / തരം: കലാസാംസ്കാരികം, കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാക്ഷരത തുടങ്ങിയവ