ക്ലോസ്

കോളേജുകൾ

കാര്‍മല്‍ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്‍ഡ്‌ ടെക്നോളജി – ആലപ്പുഴ

പുന്നപ്ര , ആലപ്പുഴ , കേരള 688004

കാര്‍മല്‍ പോളി ടെക്നിക് , പുന്നപ്ര

പുന്നപ്ര , ആലപ്പുഴ , കേരള 688004

കെ വി എം കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്

കെ വി എം കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കെ വി എം ട്രസ്റ്റ്‌, പി ബി നം: 13,ചേര്‍ത്തല , ആലപ്പുഴ കേരള ഇന്ത്യ പിന്‍ കോഡ്: 688524

ഇ-മെയില്‍ : kvmtrustchla[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04782822478
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.kvmcollegeofnursing.in
വിഭാഗം / തരം: നഴ്സിംഗ് കോളേജ്

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ചേര്‍ത്തല പള്ളിപ്പുറം പി ഒ, ആലപ്പുഴ കേരള , ഇന്ത്യ-688541

ഇ-മെയില്‍ : cecherthalaoffice[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04782552714
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.cectl.ac.in/
വിഭാഗം / തരം: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെങ്ങന്നൂര്‍

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെങ്ങന്നൂര്‍ ആലപ്പുഴ,കേരള,പിന്‍ കോഡ് : 689121

ഇ-മെയില്‍ : principal[at]ceconline[dot]edu
ഫോണ്‍ : 04792165706
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.ceconline.edu
വിഭാഗം / തരം: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്

ടി ഡി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്

ടി ഡി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, വണ്ടാനം ആലപ്പുഴ , കേരള,ഇന്ത്യ. പിന്‍ കോഡ് : 688005

ഇ-മെയില്‍ : tdmcalpy[at]md5[dot]vsnl[dot]net[dot]in
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.tdmcalappuzha.org
വിഭാഗം / തരം: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്

ബിഷപ്പ് മൂര്‍ കോളേജ്

ബിഷപ്പ് മൂര്‍ കോളേജ്,കല്ലുമല പി.ഒ പിന്‍-690110,കേരള,ഇന്ത്യ.

ഇ-മെയില്‍ : bpmoorecollege[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2303260
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://bishopmoorecollege.org/
വിഭാഗം / തരം: ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജ്

മിലാദ് ഇ ശെരീഫ് മെമ്മോറിയല്‍ കോളേജ്(എം.എസ്.എം)

മിലാദ് ഇ ശെരീഫ് മെമ്മോറിയല്‍ കോളേജ് (എം.എസ്.എം) കായംകുളം പിന്‍ കോഡ്-690502

ഇ-മെയില്‍ : msmcollege[at]rediffmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04792442111
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.msmcollege.in/
വിഭാഗം / തരം: ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജ്

സനാതന ധര്‍മ കോളേജ്

കളര്‍കോഡ്, സനാതനപുരം പി. ഒ, ആലപ്പുഴ , കേരള 688003

ഇ-മെയില്‍ : sanatanamalp[at]gmail[dot]com
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://sdcollege.in
വിഭാഗം / തരം: ആട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്

സെന്റ് .ജോസഫ് കോളേജ് ഫോര്‍ വിമന്‍, ആലപ്പുഴ

കോണ്‍വെന്റ് സ്ക്വയര്‍, എൻ എച്ച് 66, ആലപ്പുഴ , കേരള 688001

ഇ-മെയില്‍ : office[at]stjosephscollegeforwomen[dot]org
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://stjosephscollegealappuzha.org
വിഭാഗം / തരം: ആട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജ്