ക്ലോസ്

ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷ്ണര്‍(എക്സൈസ്)

എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഒാഫീസ് ചേര്‍ത്തല , നെടുബ്രക്കാട് ചേര്‍ത്തല. C.M.C.7, ചേര്‍ത്തല P.O., ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : decptaexc[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷ്ണര്‍ (എക്സൈസ്)
ഫോണ്‍ : 04772251639