ക്ലോസ്

സ്കൂളുകള്‍

എയ്ഞ്ചല്‍ ആര്‍ക് സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ററി സ്കൂള്‍

കല്ലുമൂട് , കായംകുളം , കേരളം 690502

ബിഷപ്പ് മൂര്‍ വിദ്യാപിത് മാവേലിക്കര സ്കൂള്‍ ഇന്‍ മാവേലിക്കര, കേരളം

കല്ലുമല , അക്കനാട്ടുകര വാര്‍ഡ്, മാവേലിക്കര , കേരളം 690110