ക്ലോസ്

ബാങ്കുകള്‍

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – കണിച്ചികുളങ്ങര ശാഖ

കണിച്ചികുളങ്ങര,688544

ഫോണ്‍ : 2862302

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ,എം.സി.റോഡ്‌

ഇ-മെയില്‍ : chengannur[at]dhanbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2452857

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – ചേര്‍ത്തല ശാഖ

ചേര്‍ത്തല ,ബി.എം.ജി.കോംപ്ലക്സ്‌, നോര്‍ത്ത് ഗേറ്റ് ,കാര്‍ത്യായിനി റ്റെംപിള്‍ റോഡ്‌ ,688524

ഇ-മെയില്‍ : dlb013[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2813024

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് -തഴക്കര ശാഖ

തഴക്കര ,കുന്നം പി.ഒ, മാവേലിക്കര,690108

ഇ-മെയില്‍ : thazhakkara[at]dhanbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2303392

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് -പുന്നക്കുന്നം ശാഖ

പുന്നക്കുന്നം 688504

ഫോണ്‍ : 2702219

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്- ആലപ്പുഴ ശാഖ

ആലപ്പുഴ ,രാമവര്‍മ ക്ലബ്‌ ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,പാലസ് റോഡ്‌

ഇ-മെയില്‍ : alleppey[at]dhanbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2251503

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ – ആലപ്പുഴ ശാഖ

14/21/A, സി .സി .എസ് .ബി .റോഡ്‌ ,പിബി നമ്പര്‍ 4201,ആലപ്പുഴ 688011

ഫോണ്‍ : 04772260926

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ – എടത്വ ശാഖ

എടത്വ/കുട്ടനാട്

ഫോണ്‍ : 04772212993

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ,പറമ്പില്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,എം .സി .റോഡ്‌ ,689121

ഇ-മെയില്‍ : chenga[at]bankofbaroda[dot]com
ഫോണ്‍ : 04792452417
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.bankofbaroda.co.in