ക്ലോസ്

ബാങ്കുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബാങ്ക് -പാണ്ടനാട് ശാഖ

പാണ്ടനാട് ,മിത്രാമഠം ജംഗ്ഷന്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍,689506

ഇ-മെയില്‍ : cb242[at]corpbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04792464419

ദി കത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – ചെറിയനാട് ശാഖ

ചെറിയനാട് 689511

ഇ-മെയില്‍ : cs6151[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2360012

ദി കത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് -ചൂനാട് ശാഖ

ചൂനാട് , ഇലിപ്പക്കുളംപി.ഒ ,വഴി പള്ളിക്കല്‍ 690503

ഇ-മെയില്‍ : csb148[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2335234

ദി കത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് -തട്ടാരമ്പലം ശാഖ

തട്ടാരമ്പലം , മാവേലിക്കര 3

ഇ-മെയില്‍ : csb0157[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2302429

ദി കര്‍ണാടക ബാങ്ക് – ആലപ്പുഴ ശാഖ

ആലപ്പുഴ ,മുല്ലക്കല്‍

ഫോണ്‍ : 04772261672

ദി കാത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – കറ്റാനം ശാഖ

കറ്റാനം , പള്ളിക്കല്‍ .പി .ഒ 690503

ഇ-മെയില്‍ : csb033[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2332024

ദി കാത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – കല്ലുമല ശാഖ

കല്ലുമല , കാര്‍ത്തിക ബില്‍ഡിംഗ്‌ , മാവേലിക്കര 690101

ഇ-മെയില്‍ : csb147[at]sify[dot]com
ഫോണ്‍ : 2303289

ദി കാത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ , ബെത്തെല്‍ ജംഗ്ഷന്‍ 689121

ഇ-മെയില്‍ : csb163[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2452453

ദി കാത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – ചേര്‍ത്തല ശാഖ

ചേര്‍ത്തല , മുട്ടം ബസാര്‍

ഇ-മെയില്‍ : alp_csbstl[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 04782812687

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – എസ്.എല്‍.പുരം ശാഖ

എസ്.എല്‍.പുരം

ഫോണ്‍ : 2862371