ക്ലോസ്

ജില്ലാ പോലീസ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ജില്ലാ പോലീസ്
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
Jaidev G ജയദേവ് ജി ഐപിഎസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി spalpy[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772239326