ക്ലോസ്

മോഹനന്‍ കെ കെ

ഇ-മെയില്‍ : keralp[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അഡീഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9446917558
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772252079