ക്ലോസ്

കെ. എം. ബാലചന്ദ്രന്‍

ഇ-മെയില്‍ : districtcoutyalp[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ ജഡ്ജ്
മൊബൈല്‍ നം. : 9447436400
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772262496