ക്ലോസ്

അജി ജേക്കബ്‌ കുരിയന്‍ വി

ഇ-മെയില്‍ : dio-alz[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9446551550
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772252079