ക്ലോസ്

ലെ സെക്രട്ടറി , ടി എച്ച് ക്യു എച്ച് , പുളിങ്കുന്ന്

ഇ-മെയില്‍ : pulincunnuthqh[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ലെ സെക്രട്ടറി
മൊബൈല്‍ നം. : 04772707742
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772707742