ക്ലോസ്

ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി

ഇ-മെയില്‍ : bdo_thycattussery[at]yahoo[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി
മൊബൈല്‍ നം. : 04782523010
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782523010