ക്ലോസ്

താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര

ഇ-മെയില്‍ : tsomvlk[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര
മൊബൈല്‍ നം. : 9446012954
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792303231