ക്ലോസ്

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ,ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : josephrajeshka[at]aij[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുന്‍സിഫ്‌ (നോഡൽ ഓഫീസർ)
മൊബൈല്‍ നം. : 9447209848
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772262496