ക്ലോസ്

ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്

ഇ-മെയില്‍ : isdnalp2015[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 9447264088
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792343011