ക്ലോസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് ,സി എച്ച് സി , ചുനക്കര

ഇ-മെയില്‍ : chcchunakkara[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ക്ലാര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 04792382305
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792382305