ക്ലോസ്

എം.എ.സി.ടി

ഇ-മെയില്‍ : mactalp[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : എം.എ.സി.ടി
മൊബൈല്‍ നം. : 04772245182
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772245182