ക്ലോസ്

അഗ്നിശമന സേന

ഇ-മെയില്‍ : adoalp[dot]frs[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അഗ്നിശമന സേന
മൊബൈല്‍ നം. : 04772251214
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772251214