ക്ലോസ്

വിനോദം

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

വിനോദം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരം, ആലപ്പുഴ info@dtpcalappuzha.com 91-477-2251796 04772260722 ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌, കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം, ആലപ്പുഴ -11