ക്ലോസ്

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സുരേഷ് ബാബു ജി. അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ hwsdthyaee@gmail.com 8547638235 04782820091 കേരള ജലസേചന വകുപ്പ്, ഹെഡ് വര്‍ക്ക്‌ സബ് ഡിവിഷന്‍, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി
ടി.തുളസീധരന്‍ കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ aeewahpd@gmail.com 8547638222 04792415170 ഡബ്ലു.സ്.പി. സബ് ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്
ഹഷീര്‍.എ കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ kwamavelikkara@gmail.com 8547638223 04792303264 ഡബ്ലു .എസ്.പി. സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലികര
ജോസഫ്‌. എം.എ കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌.എഞ്ചിനീയര്‍ kwacherthala@gmail.com 8547638225 04782813012 പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
മുഹമ്മദ്‌ റാഷിദ്‌.എ കേരള ജല സേചന വകുപ്പ് , അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ rashid@engineer.com 8547638224 04772245780 പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് isdnalp2015@gmail.com 9447264088 04792343011 അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയര്‍ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷന്‍ സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ