ക്ലോസ്

40- മാവേലിക്കര

ക്രെമ .നമ്പര്‍ ഡിവിഷന്‍ പേര് തസ്തിക
1 ചെന്നിത്തല അഭിലാഷ് തൂമ്ബിനത് മെമ്പര്‍
2 ചെട്ടികുളങ്ങര ശോഭ രാജന്‍ മെമ്പര്‍
3 എരവങ്കര സരസു സാറ മാത്യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌
4 ഏറെഴ എസ് . ശ്രീജിത്ത്‌ (കണ്ണന്‍ ) മെമ്പര്‍
5 കരഴം പി . ബി. സൂരജ് മെമ്പര്‍
6 കുറത്തിക്കാട് ഷൈലജ ശശിധരന്‍ മെമ്പര്‍
7 കുട്ടംപേരൂര്‍ വിദ്യ . ജി മെമ്പര്‍
8 മാന്നാര്‍ ശശികല രെഘുനാധ് മെമ്പര്‍
9 പല്ലരിമംഗലം ദീപ ജയനന്തന്‍ മെമ്പര്‍
10 പുത്തന്‍കുളങ്ങര സുജ സോമന്‍പിള്ള മെമ്പര്‍
11 തഴക്കര കെ .രെഘുപ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ്‌
12 വലിയപെരുംമ്പുഴ ടി . എ. സുധാകര കുറുപ്പ് മെമ്പര്‍
13 വെട്ടിയാര്‍ ടി . പി. വിക്രമന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ മെമ്പര്‍